-3

-3

ניקוד החוק

הסדרת חובות משכיר ושוכר בהשכרת דירה למגורים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק