-1

-1

ניקוד החוק

מינוי משנה לנשיא וראשי בתי דין שרעים אזוריים

פ/5367/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק