-2

-2

ניקוד החוק

העברה למענה אנושי בתפריט הראשון בעת התקשרות לעוסק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק