-1

-1

ניקוד החוק

חסימת גישה לקווי טלפון המשמשים לפרסום ומסירת מידע בדבר זנות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק