1

1

ניקוד החוק

אגרה בעד פינוי חירום שהסתיים בטיפול בשירותי רפואה מרחוק

פ/5836/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק