1

1

ניקוד החוק

פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק