-1

-1

ניקוד החוק

הסדרת ייעוד השימוש במקווה טהרה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק