-1

-1

ניקוד החוק

מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק