1

1

ניקוד החוק

מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – רכישת דירה על ידי ילד יתום)

פ/5475/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק