-1

-1

ניקוד החוק

פרסום לעידוד ההשקעה באנרגיות מתחדשות על ידי צרכנים ביתיים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק