-1

-1

ניקוד החוק

הנחה בארנונה לנכה המתגורר בבית הוריו

פ/5771/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק