-1

-1

ניקוד החוק

יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק