-1

-1

ניקוד החוק

חופשה שנתית (תיקון – היעדרות הורה בשל ביטול לימודים בשעת התקפה או במצב מיוחד בעורף)

פ/5812/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק