-2

-2

ניקוד החוק

זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים במקום עבודה

פ/5607/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק