-2

-2

ניקוד החוק

איסור פרסום לשם הגנה על ביטחון תעסוקתי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק