1

1

ניקוד החוק

הגבלת גיל למתן רשיונות לכלי ירייה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק