-1

-1

ניקוד החוק

הגבלת עמלה בעד שירותי סליקה שמשלם עסק זעיר, קטן או בינוני

פ/5455/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק