-1

-1

ניקוד החוק

עידוד נשים בעסקים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק