-1

-1

ניקוד החוק

השוואת תנאי צרכן ונותן שירות בעניין החזרת טובין

פ/5709/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק