-3

-3

ניקוד החוק

הגבלה על העלאת דמי השכירות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק