-2

-2

ניקוד החוק

פרסום מודעות שעולה מהן הפליה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק