-1

-1

ניקוד החוק

חובת מסירת הקלטת שיחת טלפון לצרכן

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק