-1

-1

ניקוד החוק

פטור ממס ערך מוסף במכירת תרופות לחולים סופניים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק