-1

-1

ניקוד החוק

הצעת חוק למניעת פלישות ביולוגיות מזיקות ולטיפול בהן

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק