-2

-2

ניקוד החוק

פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק