-1

-1

ניקוד החוק

חובת הנגשת שיחה מוקלטת

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק