3

3

ניקוד החוק

פטור מטעמי מצפון

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק