-2

-2

ניקוד החוק

איסור פרסום ושיווק של הלוואות

פ/5288/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק