1

1

ניקוד החוק

סמכות שר הכלכלה והתעשייה לעניין משקאות משכרים

פ/5779/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק