-3

-3

ניקוד החוק

השוואת קצבת זקנה לשכר המינימום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק