-1

-1

ניקוד החוק

הגנה על זכויות אמנים

5641

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק