-2

-2

ניקוד החוק

שידורי טלוויזיה (תיאור קולי)

פ/5864/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק