-1

-1

ניקוד החוק

הקמת רשות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק