-1

-1

ניקוד החוק

החמרת ענישה בעבירת הסתה לגזענות שנעברה בידי עובד הציבור

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק