-1

-1

ניקוד החוק

הנצחת זכרם של קורבנות הטבח בכפר קאסם

פ/5817/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק