1

1

ניקוד החוק

פיצויים לבעלי זכות במקרקעין מועברים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק