1

1

ניקוד החוק

תכנון משק החלב (תיקון – קביעת היקף הייצור הכולל)

פ/5381/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק