-1

-1

ניקוד החוק

מימון טיולים שנתיים לתלמידים שהוריהם אינם יכולים לשלם

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק