-2

-2

ניקוד החוק

תיקון פקודת מס הכנסה (אי ניכוי הוצאות בגין עבודה בשבת)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק