1

1

ניקוד החוק

ביטול הוראת שעה להגבלת גודל הממשלה בכנסת ה-20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק