-3

-3

ניקוד החוק

מס ערך מוסף (תיקון – מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים, תרופות והלבשה
עליונה לילדים)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק