3

3

ניקוד החוק

חובת המכרזים (תיקון – מוסר תשלומים)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק