1

1

ניקוד החוק

גירושים אזרחיים לבני זוג בני אותו מגדר

פ/5294/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק