1

1

ניקוד החוק

ברית הזוגיות האזרחית

פ/5227/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק