-2

-2

ניקוד החוק

תוספת תלויים לנכה בעד כל אחד מילדיו הקטנים

פ/5738/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק