1

1

ניקוד החוק

זיכוי בעד תרומת מזון

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק