1

1

ניקוד החוק

צמצום מספר תאגידי המים והביוב

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק