-2

-2

ניקוד החוק

אישור ועדת הכספים של הכנסת לרכישת תאגיד בנקאי על ידי תאגיד בנקאי אחר

פ/5522/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק