-2

-2

ניקוד החוק

הגדלת ההכנסה המרבית לעניין גמלת אזרח ותיק בגיל המותנה

פ/5934/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק