-1

-1

ניקוד החוק

הגבלת תקופת הבלעדיות לשלושה חודשים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק